Ksiądz Leonard Dubi

Dla mnie, Transcendentalna Medytacja to technika, którą stosuję do pogłębienia mojego zaangażowania w religię. Medytuję każdego ranka przed mszą świętą. Czuję się o wiele bardziej oczyszczony, bardziej ugruntowany, o wiele bardziej cichy wewnątrz. To jest w wielu aspektach bardzo praktyczna technika, ale przede wszystkim, w tym sensie, że nie jest to nic innego, jak instrument poprzez, który możemy przejść do tego głębszego poziomu w nas samych. Myślę, że wzbogaca i potęguje nasze zrozumienie, które dodaje sił naszym modlitwom i wtedy doświadczamy tego ŚWIADOMEGO KONTAKTU z tą siłą, która jest większa niż my sami... dla chrześcijan to doświadczanie ducha Jezusa, ducha świętego, i jest się wtedy świadomym, że ten duch jest z nami i w nas... sam Święty Paweł mówi, że Jesteśmy w Chrystusie.

Działalność księdza katolickiego Gabriela Meji w Ameryce Łacińskiej

W 2011 roku  jego "Claret Hogares Fundacion" posiadała 52 ośrodki dla porzuconych dzieci i młodocianych przestępców. Ośrodki te położone są w Kolumbii i całej Ameryce Łacińskiej. W tych osrodkach znajduje się ponad 3500 dzieci. Otrzymują tam żywność, schronienie, edukacjęi technikę Transcendentalnej Medytacji

Ksiądz Gabriel Meja w Ameryce Łacińskiej
Ksiądz Leonard Dubi o technice TM