Choroby serca a TM

Podsumowanie Oświadczenia Wydanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Chorób Serca (AHA)

logo ahaZgodnie z oświadczeniem Amerykańskiego Stowarzyszenia Chorób Serca (AHA) technika Transcendentalnej Medytacji jest jedyną techniką medytacji, która wykazuje obniżenie ciśnienia tętniczego. Zgodnie z AHA, * ”Z powodu wielu negatywnych badań czy mieszanych wyników i braku dostępnych testów, wszystkie inne techniki medytacji (włączając Mindfulness) otrzymały ‘Klasę III, brak korzyści, Poziom Dowodu C’ rekomendacji. Tak więc wszystkie inne techniki nie są obecnie zalecane w praktyce klinicznej do obniżania ciśnienia tętniczego (RR).

Naukowe oświadczenie AHA donosi także o odkryciu, że obniżenie ciśnienia tętniczego poprzez stosowanie Transcendentalnej Medytacji powoduje spadek ilości zgonów, ilości zawałów mięśnia sercowego i udaru mózgu.

Naukowe oświadczenie AHA konkluduje tym, że alternatywne terapie, które zawierają technikę Transcendentalnej Medytacji są zalecane do uwzględniania ich w planie leczenia dla wszystkich ludzi z ciśnieniem tętniczym > 120/80 mm Hg.


 * Brook RD et al., Beyond Medications and Diet: Alternative Approaches to Lowering Blood Pressure. A Scientific Statement from the American Heart Association. Hypertension, 61:00, 2013.

Stres a TM

chart decreased stress hormore

Najlepsza technika radzenia sobie ze stresem

“Ludzie, którzy przychodzą do mnie, aby uwolnić się od stresu i zaburzeń związanych ze stresem, potrzebują skutecznej medytacji, której można się szybko nauczyć i która daje konsekwentne rezultaty.

Chociaż TM jest techniką umysłową, daje ona duże efekty fizjologiczne z powodu istniejącej zależności umysł-ciało. TM pozwala umysłowi osiąść bardzo głęboko do jego spokojnych, uporządkowanych stanów - w naturalny sposób. Nauczyciele TM nazywają to bezwysiłkowym transcendowaniem. Oto co odróżnia TM i wyjaśnia, dlaczego ta technika jest tak korzystna dla umysłu i ciała, zaraz od początku praktykowania." - wyjaśnia Gary Kaplan, M.D.Neurolog, NYU Medical School


Opis badania ” Kortyzol w surowicy krwi jest hormonem stresu. Badania wykazały, że poziom kortyzolu w surowicy krwi obniża się podczas Transcendentalnej Medytacji, natomiast nie zmienia się znacząco u osób z grupy kontrolnej w czasie zwyczajnego odprężenia. Odniesienie do literatury: Adrenocortical activity during meditation,Hormones and Behavior 10(1): 54-60, 1978. "


“Żadna inna ‘technika radzenia sobie ze stresem’ nie może się równać pod względem tak dużej ilości mocnych danych potwierdzających to, że zmniejsza ona stres.”—Norman Rosenthal, Lek.Med., Psychiatra, Georgetown University Medical School

Przykładowe badania

Więcej o badaniach naukowych

Zobacz zestawienie badań naukowych